Metamorfózy

Jak zkvířit identity, normy, hodnoty, předpoklady a sociální role, které ovlivňují naše vnímání?

3 Nov Fri 16:00 CEST

3 Nov Fri 18:30 CEST

Náš svět prochází procesem neustálé proměny. Jsme hmotou metabolizujících metabolismů, jsme součástí řetězce propletených vztahů. Rodíme se, dospíváme, stárneme a umíráme, podílíme se na kontaminaci světa. Sdílíme obavy ze světa čelícího mnohačetným krizím. Hledáme možnosti spojení, spolupráce a podpory, způsoby jak těmto krizím společně čelit. Jsme součástí širších vztahů s jinými entitami, spolu se kterými tvoříme jeden planetární organismus. Jak zkvířit identity, normy, hodnoty, předpoklady a sociální role, které ovlivňují naše vnímání? Jak odmítnout nebo opustit vlastní sebeobraz a sebestřednost? Jak vykročit za limity vlastní imaginace?


Ve workshopu využívajícím řízené imaginace a práce s hlínou budeme zkoumat představu morfujících identit a procesů vznikání, zanikání a nekončící změny. Skrze tvorbu směřující ke vzniku sociální sochy ztvárníme proměnlivé kolektivní tělo, oscilujícího mezi mnoha tekutými formami.

Barbora Kleinhamplová

Barbora Kleinhamplová je výtvarná umělkyně a spoluzakladatelka Institutu Úzkosti, kde spoluutváří celoroční program. Ve své práci se skrze asociace a metafory zabývá otázkou toho, co ustanovuje společnost, jaké jsou její nemoci, emoce a jaká je její budoucnost ve vztahu k institucím, práci, ekonomice a politické situaci. Pracuje s performativními situacemi, které často zprostředkovává pomocí videa a instalace. Skrze performativitu, kterou ve svých pracích uplatňuje, akcentuje symbolickou roli politiky těl ve vztahu k ekonomickému a mocenskému systému.