Barbora Kleinhamplová

Barbora Kleinhamplová je výtvarná umělkyně a spoluzakladatelka Institutu Úzkosti, kde spoluutváří celoroční program. Ve své práci se skrze asociace a metafory zabývá otázkou toho, co ustanovuje společnost, jaké jsou její nemoci, emoce a jaká je její budoucnost ve vztahu k institucím, práci, ekonomice a politické situaci. Pracuje s performativními situacemi, které často zprostředkovává pomocí videa a instalace. Skrze performativitu, kterou ve svých pracích uplatňuje, akcentuje symbolickou roli politiky těl ve vztahu k ekonomickému a mocenskému systému.

3 Nov 2023 16:00 CEST

Workshop: Metamorfózy