Ester Grohová / expandcollapse

Ester Grohová (ona/její) aka expandcollapse má za sebou klasické hudební vzdělání a je absolventkou CAS FAMU. V rámci své producentské identity se pohybuje na pomezí ambientu a experimentu, čerpá z nasbíraných field recordings a vrstevnaté zvukové koláže obohacuje zpěvem či jemnými tóny klarinetu a dalších nástrojů. Vytváří tak fantaskní utopické světy na hranici intimního vyprávění beze slov. Těžištěm její tvorby jsou v současné době témata kolektivní péče a propojení, utopie, eskapismus, intersekcionální feminismus a mezidruhová komunikace. Ke zhmotnění těchto myšlenek a emocí užívá nejčastěji formu performance, videa či hudební kompozice.

2 Nov 2023 20:00 CEST

Uncategorized: Unforeseeable Structures
2 Nov 2023 21:30 CEST

Drift: Exhibition Drift with Artists