Kateřina Jagla

Kateřina Jagla (ona, její) je cellistka a hudební mentorka. Hudební vzdělání získala na brněnské JAMU a od roku 2019 začala s improvizací a vlastní tvorbou. Miluje experiment, práci s looperem a (když se nikdo nedívá) s vlastním hlasem.

2 Nov 2023 20:00 CEST

Uncategorized: Unforeseeable Structures
2 Nov 2023 21:30 CEST

Drift: Exhibition Drift with Artists